You are currently browsing the category archive for the ‘travian byggnader’ category.

Dessa två trupper är ditt artilleri och byggs i verkstaden. För att bygga en verkstad så krävs en akademi på nivå tio och en huvudbyggnad på nivå 5.

Murbräckor kan forskas fram i akademin då verkstaden har minst nivå 1 och akademin minst nivå 10.

Katapulter kan forskas fram i akademin då verkstaden har minst nivå 10 och akademin minst nivå 15.

 

Samlingsplats – att låsa målet

För att skicka i väg sina katapulter och murbräckor så behöver man en samlingsplats. Murbräckorna kommer, oavsett nivå på samlingsplats, automatiskt att anfalla stadsmur/jordvall/pallisad. Katapulterna kan vid vissa nivåer på samlingslatsen däremot ställas in så att dom skitar på specifika mål. Samlingsplats nivå 1 – slumpvalt mål. Samplingsplats nivå 3 – bageri, järngjuteri, järngruva, lergrop, magasin, murbruk, skogshuggade, sågverk, vetefält eller vetekvarn. Samlings plats nivå 5 – silo eller magasin. Samlingsplats nivå 10 – akademi, ambassad, barack, handelskontor, hjältens egendom, huvudbyggnad, marknadsplats, palats, residens, samlingsplats, smedja, stall, stor barack, stort stall, tornerplats, vapenkammare, verkstad eller världsunder. Observera att vid högre niver kan givetvis mål som låses vid lägre nivåer ochså låsas. När samlingsplatsen når nivå 20 så kan man låsa två av målen under samma attack. Målen grotta, fälla och stenhuggare kan aldrig låsas. Om målet låses på en byggnad som inte finns kommer katapulterna automatiskt att anfall ett slumpvalt mål.

Om man vill katapultera grotta, fälla eller stenhuggare så får man helt enkelt välja ”slumpvald” som mål och hoppas på det bästa, byggnaderna i sig går alltså att katapultera men målet kan inte låsas. Katapulter attackerar inte heller stadsmur/jordvall/pallisad, vill man riva denna så får man använda sig att ett par murbräckor.

 

Murbräckor – så fungerar dom

Murbräckorna används endast för att riva stadsmur/jordvall/pallisad, dessa bör skickas tillsammans med ett infanteri/kavalleri, har motsåndaren mycket trupper kan det vara bra att svepa byn några gånger med infanteri/kavalleri innan man skickar med murbräckorna.

Romarnas stadsmur är lättast att riva, dess fördel är att den ger det högsta skyddet mot infanteri och kavalleri. Germanernas jordvall är svårast att förstöra men den ger å andra sidan ett jämförelsevis dåligt skydd. Gallernas pallisad kommer någonstans mitt emellan vad det gäller både rivning och skydd.

 

Katapulter – Strategi och taktik vid anfall

1 – Att sätta sin motståndares trupper ur funktion. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. När katapulterna sedan kommer dit så bör deras mål vara silo, bageri och vetefält, när dessa slås ut kommer nybyggda trupper inte ha något att äta och således svälta till döds. Lämpliga mål där efter är huvudbyggnad, samlingsplats, barack, stall och verkstad, även akademin, magasin och residens kan vara bra att slå ut.

2 – Att förhindra sin farm från att växa. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. Om man plannerar att ha den man katapulterar som farm så är det ju ingen hit att slå ut silo/magasin/råvarufält/byggnader som höjer råvaruproduktionen. Man bör då istället satsa på huvudbyggnaden, när nivån på den sjuker går det trögt att bygga och sedan när den slås ut helt kan man inte bygga någon annan byggnad. Det kan därefter vara nyttigt att ta ut baracker, stall, verkstad och samlingsplats om byggnaderna finns. Att katapultera på slumpvald för att träffa grotta eller fälla rekomenderas bara om dessa byggnader är ett stort problem, i annat fall låt bli eftersom det är troligare att du vid slumpvalt mål kommer att träffa råvarufälten.

3 – Att anfalla för att senare ta över byn. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. Du vill inte förstöra för många byggnader eftersom dessa kommer att bli dina så småning om. Ett lämpliga mål att välja är givetvis residens eftersom du inte kan ta över byn förens de är borta, vidare är det även smart att slå ut samlingsplats, baracker, stall och verkstad, så att nya trupper inte kan skickas eller byggas.

4 – Att anfalla en huvudstad. Givetvis ska byn svepas och rensas på trupper innan katapulter kommer dit man kan dock, med ett eller flera av svepen, gärna skicka med ett gäng murbräckor. När man anfaller en huvudstad så är det ofta med målet att förstöra för motståndaren då man inte kan ta över byn. Silo och bageri är lämpliga första mål, även huvudbyggnaden är att rekommendera liksom samlingsplats, baracker, stall, verkstad, magasin, marknadsplats och råvarufält. Vid anfall av huvudstad som man sedan inte tänkt farma går det utmärkt att slumpa efter stenmurare, grotta och fälla, då man ändå kommer vilja förstöra alla byggnader så småning om.

 

Att bli anfallen av katapulter

Om du blir anfallen av en spelare och denna skickar med katapulter så kommer det troligen att märkas på truppernas hastighet, katapulterna tillhör ju som bekant de långsammare enheterna i spelet, förutsättningen är dock att du ser anfallet i god tid och inte ett par minuter innan för då vet du inte hur länge trupperna har varit ut och knallat. Det bästa vid anfall med katapulter är att ha trupper i byn som försvarar emot katapulterna annars kommer du sedan att ha en mycket trasig by. Läs mer om försvar av din by här.

Om du har någon form av artilleri i en by som blir anfallen så bör du lämpligen flytta dessa eftersom varken murbräckor eller katapulter har några vidare försvarsvärden.

*

Anfaller du en by med katapulter/murbräckor så kommer dom rent försvarsmässigt att räknas som infanteri. Det är alltså motståndarens försvarsvärde mot infanteri som du kommer att få räkna med även mot ditt artilleri.

*

Fälla

Fällan är en försvarsbyggnad som endast kan byggas av den person som har valt att spela som galler. Romare och germaner får klara sig utan fällor, inte heller natarerna har några fällor. Fällan är till för att fånga fientliga trupper som attackerar byn. Då man byggt byggnaden så kan man träna 10 fällor per nivå, således kan man som mest hålla sig med 200 fällor. Varje fälla rymmer en krigare.

Fientliga trupper kommer att fastna i fällorna då dom attackerar byn, det går inte att undvika utom i de fall då man har fler trupper med sig än vad det finns fällor men då måste man ha anfallit i attackläget och inte plundringsläget.

Ex 20 krigare anfaller i attackläget, i byn finns det 5 fällor, 5 krigare kommer fastna men släpps lösa av de övriga krigarna som ochså är med i anfallet. Om det där emot finns 20 fällor i byn så kommer alla 20 krigarna fastna i fällorna och inte komma loss.

 

Trupper som sitter fängslade äter vete av den spelare som äger fällorna, varje soldat äter den veteranson som är specifik för just hans truppslag. Ägaren till fällorna kan inte döda de fångar som sitter där utan endast behålla dom i utpressningssyfte eller släppa dom fria. De spelare som äger trupperna kan välja att döda sina trupper (detta görs i från samlingsplatsen). Vill man inte döda sina trupper utan istället få dom fria så måste man anfalla igen, anfallet måste ske i attackläge och inte i plundringsläge. Vem som helst kan befria fångarna, det spelar ingen roll vilken stam man tillhör och det spelar heller ingen roll om det är ens egna fångar i fällorna.

Ex. Person 1 plundrar person 2 och trettio av hans trupper fastnar i fällorna, person 1 har inte tillräckligt med egna trupper för att anfalla igen och frige sina trupper, person 2 vägrar släppa fångarna. Person 1 pratar då md person 3 som gör ett lyckat anfall (i attackläget) mot byn och släpper då loss person 1 trupper.

Om den som äger fällorna släpper fångarna så kan 1/2 av fällorna repareras, om fångarna däremot blir fria genom ett lyckat anfall så kan endast 1/3 av fällorna repareras.

 

 

Grotta

Det finns inga krav för att bygga en grotta så alla kan göra det. Grottan är en passiv försvarsbyggnad men den är fortfarande en utmärkt hjälp, särskilt bra är den för den spelare som ännu inte har fått råd att bygga upp sina försvarstrupper. Grottan är till för att gömma undan lite resurser när byn blir anfallen. Råvarorna i grottan kan inte bli stulna. Det bör dock observeras germanerna har en plundringsbonus som gör att grottan i den byn dom anfaller bara gömmer 2/3 av råvarorna, germaner kommer alltså ta 33% av de resurser som finns i grottan. Observera ochså att oavsett nivå på samlingsplatsen så kan man inte låsa målet för katapulterna på grottan.

Grottan rymmer vid nivå 10 totalt 1000 råvaror, förutom hos gallerna, deras grotta är nämligen dubbelt så stor. När en grotta nått nivå 10 så kan man bygga ytterligare en.

Läs mer om försvar av byn här.

 

*

För mer om olika byggnader:

Byggnadsöversikt del 1 & Byggnadsöversikt del 2

*

Se även Byggnadsöversikt del 1.

Lite som kan vara värt att nämna om olika byggnader. Byggnaderna kan delas in i tre kategorier: ekonomisk byggnader, militära byggnader och byggnader som bygger upp byns infrastruktur.

 

Ekonomiska byggnader

Detta är de byggnader som ger din by resurser, hit räknas råvarufälten samt byggnaderna vetekvarn, murbruk, sågverk, järnguteri och bageri. Det är dessa byggnader som ger dig råvaror och på så sätt en möjlighet att utveckla resten av din by.

Militära byggnader

Hit hör alla byggnader som gör det möjligt för dig att bygga och utveckla din armé, det inkluderar följande byggnationer: akademi, baracker, vapenkammare, smedja, samlingsplats, tournerplats, stall, fälla, hjältens egendom, verkstad, stort stall, stor barack och jordvall/palliasd/stadsmur.

Infrastruktur

Här hittar du de byggnader som bygger upp din infrastruktur, alltså de anläggningar som anses vara nödvändiga för att din by ska fungera. Framför allt avses byggnader som främjar transport och information, men hit hör ochså byggnader som bidrar till fastighetsstruktur, lagar, politik och bebyggelse. Här hittar du följande byggnader: ambassad, huvudbyggnad, marknadsplats, palats, residens, stenhuggare, stadshus, handelsplats, skattkammare, grotta och världsunder.

Huvudstadens påverkan på byggnation

En av dina byar är din huvudstad, när du startar spelet så kommer din första by automatiskt att vara huvudstad. Vill du ha en annan stad som huvudstad så får du bygga ditt palats i den utvalda staden, gå sedan in på palatset så hittar du en grön länk ”Gör denna by till din huvudstad”. När man sedan gjort en by till huvudstad kan valet inte ångras, enda möjligheten är då att riva palatset och bygga upp det på nytt i en annan by.

Vissa byggnader kan inte byggas i huvudstaden andra kan endast byggas i huvudstaden. Stenmuraren är en sådan byggnad, den kan bara byggas i din huvudstad och om du skulle byta huvudstad efter att ha byggt stenmuraren så kommer denna byggnad att försvinna. Det finns ochså byggnader som inte kan byggas i huvudstaden, byggnaderna stort stall och stor barack hör dit och om du gör en by som rymmer någon av dessa två byggnader till huvudstad så kommer dom att försvinna. Inte heller byggnaden skattkammare kan byggas i din huvudstad.

Tänk ochså på att om du byter huvudstad så kommer alla råvarufält som är uppgraderade högre än till nivå tio att försvinna (nivån sjunker till nivå 10 igen).

Kulturpoäng

Kulturpoäng, förkortat KP eller CP ( för eng culture points), är en sorts restriktion som begränsar antalet byar man kan skaffa sig samtidigt. Man kan se ur många kulturpoäng man tjänar per timme i sitt palats/residens. Varje byggnad man bygger ger ett visst antal kulturpoäng och ju mer man uppgraderar byggnaden dessto fler kulturpoäng kommer den att producera per timme, detta med undantag av produktionsfälten som inte producerar fler poäng per timme då dom uppgraderas högre än nivå 10.

Då bygger sina två första nya byar, alltså by 2 och 3, så behöver man inte ägna så stor vikt åt kulturpoängen dessa kommer troligen ha nått en tillräckligt hög nivå ändå, även vid utvecklandet av eran fjärde by så lär ni inte behöv vänta särskilt länge på att komma upp i rätt nivå. Där efter blir det jobbigare men då har du troligen ochså resurser att bygga byggnader som ger dig mer kulturpoäng. Vill man ha ännu mer kulturpoäng än dom man får av att bygga och uppgradera sina byggnade så kan man bygga ett stadshus. I stadshuset kan man hålla fester och dessa ger en ökad nivå kulturpoäng, en liten fest ger 500 KP och en stor fest ger 2000 KP. Det kan även nämnas att kulturpängen påverkar senatorer/hövdingar/stamledare vid övertagandet av en by.

Se lista över hur mycket kulturpoäng dina byggnader ger här: http://help.travian.se/index.php?type=faq&mod=532&s=500

Nya byar

Grunda en ny by: Förutom tillräckligt med kulturpoäng så behövs det en tom ruta på kartan och 3 nybyggare, dessa kan byggas i ett palats eller residens med nivå 10, fler nybyggare kan även byggas vid palats nivå 15 och 20 eller residens nivå 20. När du sedan byggt tre nybyggare (dom är dyra) så behöver du 750 enheter av varje råvara att ta med dig till den nya by.

Att ta över en by: för att ta över en annan spelars by så behöver du en administratör, denne forskar du fram i din akademi (måste vara nivå 20) du måste ochså ha en samlingsplats på nivå 10 (endast nivå 5 för germaner). När du sedan forskat fram din aministratör så kan du skapa en i palatset/residenset vid samma nivå som nybyggare, observara att om du skapat nybyggare på en nivå så kan du inte skapa en administratör på samma nivå. Administratören skickar du till den by du vill ta över, tänk bara på att byn får inte vara en huvudstad, residens/palats måste vara förstört och du ska ha tillräckligt med kulturpoäng, dessutom bör du ha dödat motståndarens trupper. När lojaliteten i byn är nere på 0% så försvinner din administratör och byn är din.

 

Slutspel (end game) på travian fungerar så som beskrivs nedan.

Det börjar när admin över spelet beslutar att ronden hållit på tillräckligt länge (ofta runt när den första spelaren har 90 byar) då stängs servern för nya spelare. Samtidigt så kommer ett NPC folk in i spelet, ”Natarerna”. De har massiva arméer som man måste arbeta tillsammans för att nedgöra.

 

Skattkammare och artefakter

Om man förstör natarernas skattkammare och sedan skickar ett lyckat normalanfall från sin egen by (obs, byn ska ha en skattkammare med nivå 10) så kommer man få den artefakt som fanns i natarernas skattkammare. Den förvaras i din skattkammare och om någon attackerar dig och förstör den, får han artefakten. Skattkammaren kan byggas vid huvudbyggnad nivå 10 i en by som inte är huvudstad, vid nivå 10 så finns det plats för en artefakt. Under slutspelet kan alla se vem som har vilken artefakt, man klickar på en ny länk som kommer komma upp i skattkammaren, här kan man även se vilken stad som har ett världsunder och vilken nivå det är på.
Det finns fem ”typer” av artefakter (kan varriera beroende på server). Artefakterna är följande typer: byggnadernas hållbarhet femdubblas, handelsmännen kan bära dubbelt så mycket, trupperna dubbelt så snabba, spionerna är 5 gånger så bra eller truppernas veteåtgång halveras.
Utöver dessa fem så finns det på vissa serverar ochså en artefakt som heter byggnadsplan och denna artefakt behövs för att bygga ett världsunder. Saknas denna byggnadsplan så kan en allians som har en artefakt av varje annan ”typ” bygga ett världsunder, det spelar ingen roll vem i alliansen som bygger värdsundret. När världsundret når nivå 100, så vinner den spelaren ronden. Om man förlorar en artefakt i alliansen så kommer byggnationen av världsundret att stanna av tills man har alla artefakter igen.

På vissa servrar kan ett världsunder bara byggas i utvalda natarbyar och man måste då ta över dessa byar för att kunna bygga upp världsundret där. I dessa byar gäller följande: det finns två nya byggnader som man kan bygga stor silo och stort magasin, trupper stationerade i någon av de fem byarna kommer bara att kosta hälften av deras normala kostnad i vete, de fem byarna kan inte på något sätt göras till huvudstäder, plus-funktionerna ”NPC-handel” och ”slutför produktionen och utforska denna by omedelbart.” kommer inte att vara tillgängliga, för att ta över en av de fem byarna måste man förstöra världsundret och residens/palats (om byn redan är ägd av en annan spelade), världsundret ökar inte populationen eller lojaliteten.

 

Natarer

Natarerna är som sagt ett NPC-folk, där npc står för non playing caracter (icke spelande karaktär). Natarerna kan och kommer också att attackera byn med världsundret i. Styrkan på attackerna kommer att öka i styrka beroende på världsundrets nivå, det kommer att komma en attack på var 5:te nivå, d.v.s. 5, 10, 15, och så vidare. Från nivå 95 och uppåt kommer det komma en attack per nivå. Natarerna kan vid lyckade attacker ochså ta tillbaka sina byar. Om man klickar på världsundret så kan man se när nästa attack på alla de fem byarna kommer att komma. Det kan även tilläggas att alla spelare scoutas av natarerna i början av slutspelet.

Natarerna tillhör inte någon utav spelets tidigare kända stammar utan är ett eget folk med egna enheter. Natarerna kan bygga följande enheter. Infanteri: Pikeman, Thorned Warrior och Guardsman. Spårare: Birds Of Prey (en fågel så den går inte att skydda sig mot genom egna spårare). Kavalleri: Axerider och Natarian Knight. Artilleri: Warelephant och Ballista. Administratör: Natarian Emperor. Nybyggare: Settler.

Kika på deras trupper här: http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=460

Spelet slutar alltså då en spelare har byggt sitt världsunder till nivå 100.

*

Nedan: bild på en by med ett världsunder under byggnation.

världsunder

I smedjan och vapenkammaren kan man uppgradera sina truppers attack- respektive försvarsvärde. Det bör observeras att det är varje enskild enhet som ska tränas, det hjälper inte att du har en smedja på nivå 20 om du inte har uppgraderat några enheter i den så kommer dom fortfarande ligga på nivå 0. Varje uppgradering ger en ökning på 1,5% av den tidigare nivån (totalt 20 nivåer per enhet, en för varje nivå i vapenkammare/smedja). Ökningen är exponentiell detta innebär att vid nivå 20 så har det skett en ökning med drygt 34,6%. Att utveckla sina truppers attack- och försvarsvärde är att rekomendera då man kan spara flera enheter på detta vid både anfall och försvar.

 

När man utvecklar sin truppers attack- och försvarsvärden så utgår man ifrån de tidigare värdena som är olika för varje enhet det innebär ochså att olika enheter kommer att öka olika mycket med de olika värdena. I instruktionerna i spelet så anges attackvärdet med två svärd, försvarsvärdet mot infanteri med en sköld med ett svärd på och försvarsvärdet mot kavalleri anges med en sköld med en hästsko på. Även om nivån på trupperna ökar så bör det betänkas att inga underverk görs även om man har utvecklat sina enheter till nivå 20, ta t.ex germanernas klubbman han har bara en femma i försvarsvärde mot kavalleri och en ökning på 34,6% ger honom endast 6,7 i försvar mot kavalleri (men så är ju klubbmannen en offensiv och inte en deffensiv enhet).

Det bör observeras att försvarsvärdet mot infanteri och kavalleri hos en enhet är olika, ex klubbmän har 20 i försvar mot infanteri och 5 mot kavalleri (dom är alltså 4 gånger bättre mot infanteri) vidare så är deras attackvärde 40, vilket är bra med tanke på att dom är spelets billigaste enhet.

 

Det är simpelt att beräkna försvarsvärde/attackvärde.

Gör bara så här:

Vid nivå 1: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,015

Vid nivå 5: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,077

Vid nivå 10: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,16

Vid nivå 15: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,25

Vid nivå 20: (din enhets attack eller försvarsvärde)*1,346

Och nej, jag orkar inte med att skriva ut alla nivåer där imellan men värdet ökar som sagt med 1,5% per nivå och ökningen är exponentiell. Vill du räkna själv så ta helt enkelt 1.015 (upphöjt i nivå smedja/vapenkammare) * (din enhets attack eller försvars nivå). [Blev visst lite matematisk utlärning här ochså :P ].

 

Byggnaderna finns väldigt välbeskrivet på andra sidor bland annat instruktionerna i spelet men ochså på travian/faq så jag tänker inte gå igenom varje enskild byggnad då detta verkar lite onödigt. Jag kan däremot gå igenom alla byggnader lite övergripande.

 

Råvaror

I början av spelet bör du focusera på råvarufält då råvarona du får ut (trä, lera, järn och vete) är grunden för ditt spelande och du kommer att behöva dom för att bygga upp dina övriga byggnader. din råvarupprodiuktion kan du övervaka på sidan som heter byöversikt. Alla byar har 18 råvarufält, din första by har alltid 4 skogshuggare, 4 lergroppar, 4 järngruvor och 6 vetefält, runt omrking dig finns det där emot andra landområden och dessa kan ha en annan fördelning av råvarufälten. Det finns byar som har 9 eller 15 vete och det finns ochså byar som har ett extra fält trä/lera/järn men inget landområde har mer än 18 fält. Fälten kan uppgraderas till max nivå 10, utom i huvudbyn där dom kan uppgraderas hur långt som helst, om man byter huvudby så kommer fältens uppgraderingar som är högre än nivå 10 försvinna i den gamla huvudbyn.

 

Bycentrum

I ditt bycentrum så finns det tjugotvå olika byggplatser att bygga på, det bör observeras att du endast kan ha en byggnad åt gången på varje tomt, detta innebär att du inte kommer att få plats med alla byggnader i en by så välj klokt. Du kan välja fritt vart du vill placera dina byggnader med två undantag, samlingsplatsen och stadsmur/pallisad/jordvall, dessa två byggnader kan bara byggas på specifika platser och på dessa platser kan ingen annan byggnad uppföras. När man startar en ny by så har man bara ha en byggnad i byn, huvudbyggnaden, den ligger allitd på samma plats, vill man ha den någon annanstans så får man riva den och bygga upp den på nytt, men detta är endast nödvändigt då man vill bygga ett världsunder i slutspelet.

De byggnader som man bygger används för olika ändamål, politiska, ekonimiska eller militära (se instruktionerna i spelet för beskriving). Många av byggnaderna kräver att din by uppfyller vissa krav innan du kan bygga dom.

 

Att avbryta byggnation

Vill man så kan man avbryta en byggnation och detta gör man genom att klicka på det röda x:et som är framför byggmätaren. Jag rekomenderar dock att man inte avbryter en byggnation om det inte är så att det har blivit riktigt fel, man får nämligen aldrig tillbaks alla de resurser som man spenderar på byggnaden. Då man avbryter en byggnation så får man endast tillbaks de resurser som det kostade att bygga förra nivån. Det är dock bättre att avbryta byggnationen än att fullfölja den och sedan riva byggnaden för river man den så för man inte tillbaks några resurser alls.

 

Att riva en byggnad

För att riva en byggnad så behöver du en huvudbyggnad med nivå 10 och det är där ifrån som du river dina andra byggnader. Huvudbyggnaden kan bara rivas ner till nivå nio här ifrån, vill man riva den mer så får man skicka katapulter ifrån en annan by, se bara till att byn som katapulterna kommer ifrån har en såpass hög samlingsplats så du kan välja att enbart attackera huvudbyggnaden annars riskerar du att få större delar av din by förstörd.

 

Skulle infogat ett byggnadsträd nedan med bilden blev beskuren så jag rekomenderar att ni besöker följande sida för ett väldigt bra byggnadsträd:

http://dhost.info/travian2005/Wiki/index.php/Tutorials:Building_Tree

***

Mer information om byggnader hittas på Byggnadsöversikt del 2.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Brought to you by VilloFetch